Hur påverkar inflation privatpersoner?

inflation

Inflation är ett mått på hur mycket den allmänna prisutvecklingen ökar eller beräknas öka under antingen lång eller kort sikt. Med andra ord är inflation ett begrepp för högre priser och lägre penningvärde.

Det finns flera orsaker till att det blir inflation:

  • Högre efterfrågan på varor än vad som kan produceras
  • Ökade priser utomlands som påverkar priserna på importprodukter
  • Högre produktionskostnader på grund av exempelvis höjda löner
  • Ökad penningtillverkning vid underskott i statskassan

 

Hur beräknas inflation?

Riksbanken beräknar den allmänna prisutvecklingen med hjälp av KPI – Konsumentprisindex. KPI mäts med hjälp av en korg med varor och tjänster där ofta köpta varor, som exempelvis livsmedel, har större inverkan på KPI än sällan köpta produkter. Om priset på vanliga råvaror stiger har det alltså större inverkan på KPI än om priset på nischprodukter gör det.

För att hålla ekonomin på en stabil nivå har Riksbanken satt ett mål på 2% inflation. Anledningen är att denna låga nivå av inflation är precis lagom för att stimulera den ekonomiska tillväxten utan att någon sorts finansbubbla riskerar att bildas.

Det blir därför lättare att planera framtida investeringar och inköp, vilket leder till att konsumtionen bland privatpersoner och företag ligger på ungefär samma nivå år efter år.

Inflationens påverkan på privatpersoner

Eftersom inflation leder till högre hushållskostnader kan den ibland ha stor påverkan på dig som privatperson. Hur mycket du påverkas beror på hur hög inflationen är och om den var väntad eller oväntad.

Ökade kostnader neutraliserar din löneökning

Inflation kan leda till att din privatekonomi försämras. Om du väntar dig en löneförhöjning på 3% blir den verkliga inkomstökningen bara 1% vid Riksbankens inflationsmål på 2%. Detta eftersom den allmänna prisnivån beräknas stiga med 2% och därför äter upp det mesta av inkomstökningen.

Du kan också drabbas av den försvagade kronan om du ofta handlar utomlands.

Om Euron idag har ett värde av 10 kronor kan det till exempel kosta dig 100 Euro, eller 1000 kronor, att köpa en jacka i en utländsk butik. Skulle inflationen göra att kronan försvagas med en fjärdedel blir det nya priset för dig 1250 kronor – fastän priset utomlands är oförändrat.

Dina sparpengar förlorar värde

Om du har en buffert undanstoppad på ett sparkonto kan du också drabbas.

Inflation leder till lägre sparräntor vilket gör att du inte får någon avkastning på dina sparpengar. Med undantag av några mindre banker erbjuder de flesta sparkonton sedan några år tillbaka endast 0% i ränta. Du tjänar alltså ingenting alls på att ha en buffert på ett sparkonto utan kan tvärtom bli av med pengar.

Om du har 20 000 kronor på ett sparkonto med 0% ränta kommer du efter 10 år fortfarande att ha 20 000 kronor på kontot – men på grund av inflationens urholkande av penningvärdet kommer dina pengar att vara mindre värda än när du satte in dem.

Med andra ord kan banksparande under långvarig inflation faktiskt leda till att du förlorar pengar.

Vid inflation är det därför lämpligt att leta reda på bättre sparsätt där du kan få några procents avkastning per år. Till exempel brukar investeringar i råvarufonder rekommenderas eftersom priset på råvaror ofta stiger under inflationstider.

Du kan tjäna på inflationen

Generellt sett är inflation alltså negativ för din privatekonomi, särskilt när den varar i flera år, men det finns undantag från regeln.

Eftersom inflation påverkar exempelvis räntor och penningvärdet är det fördelaktigt för dig som är låntagare. Den summa du lånade innan inflationen hade ett högre värde än den summa du behöver betala tillbaka efter att penningvärdet minskat.

Om du har valt ett lån med fast räntesats innebär det att ditt lån i slutändan inte alls kostar så mycket som du från början trodde.

Det kan också vara lämpligt att köpa bostad under inflationen. De låga räntorna och det urholkade penningvärdet gör att din amorteringskostnad förblir låg så länge inflationen pågår. Skulle ekonomin senare gå mot deflation innebär det att din bostad blir mer värd – du får då möjlighet att sälja bostaden för mycket mer pengar än du själv betalade.