Handla med valuta - lär dig de första stegen

Handla med valuta – de första stegen

 

Att handla med valuta blir allt populära och valutamarknaden knapar in på aktiemarknaden under svängiga finansiella tider. För att kunna handla med valuta kan det vara bra att första grunderna på valutamarknaden.

Den internationella valutamarknaden kallas Forex market, en förkortning av Forex exchange trading. Det är även vanligt att det skrivs ihop som fxtrading. Marknaden är global med mängder av olika aktörer som är mer eller mindre investerade.

Valutahandeln har ingen börs, eller fysisk plats där handeln sker. Den sker istället genom en valutamäklare och vanligtvis över internet. När du växlar pengar på ett växlingskontor eller tar ut utländsk valuta i en bankomat räknas det dock också som valutahandel, även om det inte är för finansiell vinning.

Handla med olika valutapar

 

Valutahandeln omsätter runt tre triljoner amerikanska dollar varje dag, vilket gör det till en enorm marknad. Handeln sker alltid mellan två valutor, så kallade valutapar, med en valuta som säljs och en annan som köps.

Pengarna tjänar man genom att köpa eller sälja de olika valutorna i relation till varandra. Man vill alltså köpa valutor med låg kurs för att sedan sälja dem när kursen gått upp.

Handlar man med flera olika valutapar kan det vara väldigt spännande då en valuta kan stiga i värde mot en annan valuta och samtidigt sjunka i värde mot en tredje valuta.

På så vis kan man tjäna pengar även på nedgående kurser. Det gör även att valutamarknaden inte är lika beroende av konjunkturen som andra finansiella marknader.

Vanligast är handeln med stora valutor som dollarn, pundet och euron men man kan även handla med mindre valutor, som exempelvis svenska kronan. Amerikanska dollarn är dock del av närmare 80 procent av all valutahandel. För att få fram aktuella valutakurser för alla världens valutor kan man enkelt kolla upp valutorna med en bra valutakonverterare.

Valutahandeln är till skillnad från aktiemarknaden öppen dygnet runt. Det finns alltid öppna marknader med köpare och säljare.